top of page

Aanmelding en eerste afspraak

 

Voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

De huisarts kan u, afhankelijk van uw klachten, verwijzen voor de Basis Generalistische GGZ of voor de Specialistische GGZ.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met klachten en problemen waarvan wordt ingeschat dat een relatief kortdurende behandeling voldoende is. Het aantal gesprekken varieert van 4 tot 12.   

De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met meer complexe problematiek waarvoor een langer behandeltraject noodzakelijk is. 

De huisarts moet in de verwijsbrief ook aangeven wat de vermoedelijke diagnose is. Niet alle problemen of klachten komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.

 

Ik hanteer geen wachtlijst. Ik heb plek of ik heb geen plek.

 

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u contact met mij opnemen telefonisch of via email.

In dit eerste gesprek ga ik met u na welke de klachten zijn waar u van af wil, wanneer deze al dan niet optreden en hoe deze te begrijpen zijn binnen de rest van uw bestaan. 

Ik zal in dat gesprek mijn analyse hierover aan u voorleggen en u ook iets uitleggen over de soort van behandeling.

Mocht ik het idee hebben dat u bij een ander soort van behandeling meer baat kunt hebben, dan verwijs ik u terug naar uw huisarts of adviseer zo mogelijk een collega of behandelinstituut.

Gaat u akkoord met verdere behandeling dan maken we vervolgafspraken en stel ik met u samen een behandelplan op. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Neemt u bij die afspraak het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs

  • uw verzekeringspas

  • recente verwijsbrief van de huisarts met indicatie voor de basis GGZ of specialistische GGZ

bottom of page